Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Претседател на Управен Одбор

Со работата на Управниот Одбор на МАСИТ раководи и претседава Претседател на Управниот Одбор со еден мандат од 2 години, избран со просто мнозинство од страна на членовите на Управниот Одбор, најдоцна во рок од 3 дена по одржувањето на годишното Собрание.

Претседателот на Управниот Одбор на МАСИТ го претставува Управниот Одбор и ги потпишува донесените одлуки на Управниот Одбор.

Претседателот на Управниот Одбор на МАСИТ, во случај на спреченост на Извршниот директор за обавување на неговите должности на определено време, од оправдани причини (болест или виша сила), како и во случај на отказ или отпуштање на Извршниот директор, има овластувања до ниво на извршен директор согласно менаџерскиот договор на Извршниот директор. Овие овластувања се од привремен карактер, до изборот на нов Директор на Комората. Во случај на конфликт на интереси на Претседателот на Управниот одбор со извршување на некоја конкретна задача во функција на замена на Извршниот директор, за секој поединечен случај, ќе се ополномошти член на Управниот одбор за извршување на конкретната задача.

 Претседател на УО (мандат 2017-2019):

Горан Попоски, АСИ - Претседател

- Анета Антова Пешева, Ултра - Заменик Претседател

Претседател на УО (мандат 2015-2017):

- Горан Попоски, АСИ - Претседател
- Анета Антова Пешева, Ултра - Заменик Претседател

- Стефан Плавјански, Микрософт - Претседател до 12.04.2016
- Горан Попоски, АСИ - Заменик Претседател до 12.04.2016

Поранешни претседатели

2013-2015:
- Слаѓан Михајловски, Infinite Solutions - Претседател
- Горан Кубелка, Неоком - Заменик Претседател

2011-2013:
-
Игор Бимбилоски, Македонски Телеком, – Претседател
- Илија Секуловски, Семос - Заменик Претседател

2009-2011:
-
Горан Митрески, Кабтел – Претседател

- Александар Пајковски, Дуна Компјутери - Заменик Претседател

2007-2009:
- Васко Кроневски, Nextsense – Претседател

- Горан Кубелка, Неоком – Заменик претседател

2005-2007:
- Тони Петрески (Инет) - Претседател
- Васко Кроневски (Nextsense) - Заменик Претседател

2003-2005:
- Михаил Петрески (Пексим )- Претседател
- Петар Индовски (Горд системи)-Заменик Претседател

2001-2003:
- Антони Пешев (Ултра)- Претседател
- Ратислав Кардалев (MБС)-Заменик Претседател

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48