Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Документи
Преглед Барај податоци JLIST_FRONTEND_HEADER_UPPER_LINKTEXT
Категорија: Сoбрание на МАСИТ 2016
Select all files:
Податоци:
Акциски план за 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
151 KB
145
Одлука за усвојување на Суд на честа за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.71 KB
96
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.84 KB
85
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
0 B
79
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
0 B
104
Покана и дневен ред за Собрание на МАСИТ, 29.03.2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
364.72 KB
228
Записник Деветто Годишно Собрание на МАСИТ 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
631.56 KB
254
Извештај на НО за работата на УО за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
237.5 KB
140
Одлука за усвојување на Извештај на Совет на Икт експерти 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
14.35 KB
97
МАСИТ Буџет 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
40.5 KB
100
Одлука за верификација на членство во МАСИТ 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
84 KB
130
Одлука за усвојување на извештај на НО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
14.45 KB
97
Извештај за работата на Суд на честа 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
84.5 KB
109
Одлука за избор на овластен ревизор за 2016 и 2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
68.04 KB
97
Извештај на УО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
1.91 MB
149
Финансиски извештај за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
565.5 KB
111
Годишна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
678 KB
104
Извештај за работа на НО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
231.5 KB
110
Одлука за усвојување на записник од Собрание 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.8 KB
89
Понуда за ревизија од Про-Аудиг

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
159 KB
272
Понуда за ревизија од БиЉ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
249.17 KB
273
Одлука за усвојување на извештај на УО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.71 KB
98
Понуда за ревизија од МСФИ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
709.52 KB
191
Одлука за усвојување на Буџет и Акциски план за 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
68.24 KB
95
Извештај за работа на УО на МАСИТ за 2015 В-7

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-28
1.98 MB
106
Одлука за избор на овластен ревизор В-2

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-28
68.06 KB
90

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
Бул. Партизански Одреди број 4
(главен влез на Македонија Сообраќај)
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 75 280 506
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

fb_icon_3 Linkdin_icon_2 Insta_icon_2 yt_icon_2 twitter_icon_2

Актуелни Настани

Нема настани