Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Документи
Преглед Барај податоци JLIST_FRONTEND_HEADER_UPPER_LINKTEXT
Категорија: Сoбрание на МАСИТ 2016
Select all files:
Податоци:
Акциски план за 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
151 KB
199
Одлука за усвојување на Суд на честа за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.71 KB
139
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.84 KB
141
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
0 B
120
Одлука за усвојување на Финансиски извештај и завршна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
0 B
143
Покана и дневен ред за Собрание на МАСИТ, 29.03.2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
364.72 KB
305
Записник Деветто Годишно Собрание на МАСИТ 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
631.56 KB
303
Извештај на НО за работата на УО за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
237.5 KB
197
Одлука за усвојување на Извештај на Совет на Икт експерти 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
14.35 KB
145
МАСИТ Буџет 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
40.5 KB
144
Одлука за верификација на членство во МАСИТ 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
84 KB
181
Одлука за усвојување на извештај на НО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
14.45 KB
154
Извештај за работата на Суд на честа 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
84.5 KB
145
Одлука за избор на овластен ревизор за 2016 и 2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
68.04 KB
130
Извештај на УО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
1.91 MB
187
Финансиски извештај за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
565.5 KB
147
Годишна сметка за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
678 KB
137
Извештај за работа на НО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
231.5 KB
147
Одлука за усвојување на записник од Собрание 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.8 KB
138
Понуда за ревизија од Про-Аудиг

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
159 KB
359
Понуда за ревизија од БиЉ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
249.17 KB
318
Одлука за усвојување на извештај на УО на МАСИТ за 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
67.71 KB
132
Понуда за ревизија од МСФИ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
709.52 KB
255
Одлука за усвојување на Буџет и Акциски план за 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-18
68.24 KB
140
Извештај за работа на УО на МАСИТ за 2015 В-7

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-28
1.98 MB
146
Одлука за избор на овластен ревизор В-2

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2016-03-28
68.06 KB
133

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

MASIT_Novogodisna_zabava_2018