Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Документи
Преглед Барај податоци JLIST_FRONTEND_HEADER_UPPER_LINKTEXT
Категорија: Собрание на МАСИТ 30.03.2017
Select all files:
Податоци:
Завршна сметка 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
671 KB
79
Одлука за измена на Статут и Правилник на УО на МАСИТ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
126 KB
69
Одлука за измена на Статут и Правилник на Суд на честа

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
119 KB
52
Правилник за работа на НО 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
128.5 KB
85
Одлука за измена на Статут и Правилник на НО на МАСИТ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
114 KB
58
Извештај Совет на ИКТ експерти 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
156 KB
71
Одлука за продолжување на мандат на УО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
112.5 KB
71
Извештај за работата на Судот на честа 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
85 KB
74
Одлука за измена на Статут и Правилник за Собрание

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
115.5 KB
60
Одлука за измена на Статут и Правилник претседател на МАСИТ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
126.5 KB
66
Финансиски извештај за МАСИТ 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
638 KB
79
Одлука за усвојување на извештај на Суд на честа

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
117.5 KB
64
Одлука за продолжување на мандат на НО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
119.5 KB
76
Одлука за усвојување на записник од минатото Собрание

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
118 KB
69
Правилник за работа на УО 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
172.5 KB
60
Правилник за работа на Собрание 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
137.5 KB
79
Правилник суд на честа 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
142.5 KB
82
Статут МАСИТ 2015

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
129.51 KB
72
Одлука за избор на член на НО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
121 KB
70
Записник 10то Годишно Собрание на МАСИТ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
171 KB
95
Извештај за работата на НО 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
249 KB
62
Одлука за усвојување на буџет и акциски план за 2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
111 KB
67
Одлука за усвојување на извештај за работа на НО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
117.5 KB
67
Одлука за продолжување на мандат на Суд на честа

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
112.5 KB
70
Извештај за работата на УО на МАСИТ 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
867.5 KB
87
МАСИТ Буџет 2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
50 KB
69
8.3 Одлука за измена на Статут и Правилник на НО на МАСИТ 2

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
125 KB
65
13. Одлука за продолжување на мандат на Претседател на комората

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
119.5 KB
70
7. Акциски план на МАСИТ за 2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
164.5 KB
71
Одлука за усвојување на извештај за Совет на ИКТ експерти

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
118 KB
67
8.3. Одлука за измена на Статут и Правилник за Суд на честа

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
114.5 KB
71
2. Одлука за усвојување на извештај за работа на УО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
117.5 KB
67
8.5. Одлука за измена на Статут и Правилник на УО

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
116.5 KB
80
6. Одлука за усвојување на финансиски извештај и завршна сметка на МАСИТ за 2016

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
118 KB
84
Образложение за намера за продолжување на мандат на телата на МАСИТ

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
370.36 KB
68
Покана и дневен ред Собрание на МАСИТ 30.03.2017

Креирано на
Големина
Даунлодирања
2017-03-20
369.19 KB
60

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

MASIT_Novogodisna_zabava_2018