Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Десетто Годишно Собрание на МАСИТ

 

Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ, на 29.03.2016 (вторник) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ (Амфитеатар на ФИНКИ, Анекс на Технолошки Факултет, ул. Ругер Бошковиќ бр.16)  го одржува своето

Редовно Десетто Годишно Собрание.

Дневен ред за Собранието е:

А. Процедурален дел (13:00 до 13:30)

1. Регистрација на присутните

2. Избор на:

- Записничар

- Верификациона комисија на записник

- Бројач на гласови

3. Верификација на престанок и прием на нови членки

Б. Работен дел (13:30 до 15:00)

1. Усвојување на записникот од деветтото Собрание на Комората МАСИТ.

2. Извештај за работата на Управниот одбор на Комората МАСИТ со предлог одлука за прифаќање.

3. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Комората МАСИТ со предлог одлука за прифаќање.

4. Извештај за работата на Советот на ИКТ експерти на Комората МАСИТ со предлог одлука за прифаќање.

5. Извештај за работата на Судот на честа на Комората МАСИТ со предлог одлука за прифаќање.

6. Финансиски извештај и Одлука за усвојување на завршната сметка за 2015 година.

7. Предлог Буџет и предлог Акциски план (програма) за работа на Комората МАСИТ за 2016 година со предлог одлука за прифаќање.

8. Избор на овластен ревизор на финансиското работење на МАСИТ за 2016 и 2017 година.

9. Разно

 

В. Свечен дел – Коктел (15:00- 16:00)

1. Процедурален дел (13:00 - 13:30)

2. Работен дел (13:30 - 15:00)

3. Свечен Дел - коктел (15:00 - 16:00)

 

Погледнете ги:

Поканата и дневен ред за Собранието

Пропратните документи за Собранието

 

Очекуваме претставник на најмалку еден преставник на секоја од компаниите членки на МАСИТ. Доколку на седницата не дојде Управителот / Директорот на друштвото, претставникот на Друштвото треба да донесе полномошно за гласање и учество на Собранието.

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48