19.11.2019

Елевејт-Глобал

Elevate Global обезбедува ASAP – аналитичко решение за автономен избор на оптимален модел за предвидување засновано врз специфични критериуми на клиентот.

>> Обработка и серија на аналитички режими обработка на повеќе од милион поени за податоци во секунда.
>> Генерирање автономни модели, подесување, евалуација, рангирање и избор на рецептни модели.
>> Автономна градба на периодични извештаи за однесувањето на клиентот / средството.
Табела со ажурирања во реално време за статусот и состојбата на набудуваните клиенти / средства.
>> Модели на трансфер на знаење во индустријата за енергија и комунални услуги и производство.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит