9.07.2020

МЕД – РЕП КОМ Груп

Главниот производ е Саас (Софтвер-како-Услуга) платформа која во секојдневната пракса би ја користеле Лекари(од сите специјалности), Аптеки (фармацевти) и добавувачи (производители, дистрибутери, итн.), а со цел зголемување на продуктивноста, кратење на непродуктивни трошоци, редовна директна комуникација, едукација и обука; како и соодветно распределување на маркетинг бџетот во понатамошно унапредување на знаењата, кои во крајна линија води кон подобрување на здравјето на граѓаните.

МЕД – РЕП е софтвер, каде филозофијата на дистантермедијација е имплементирана во јадрото на идеата, дизајниран да обезбеди на бизниси од различни големини алатки кои им се потребни за да ги импресионираат клиентите (здраствени работници) и им го олеснат надминувањето на секојдневните работници преку ”паметни” автоматизации на секојдневни процеси, портал за ”самоуслуга”, форум на заедницата и многу повеќе. Повеќето бизниси и здраствени професионалци губат време за решавање на проблемите кои не се важни, бидејќи тие се обидуваат да најдат одговори на потребните прашања.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит