Тела
на МАСИТ
Собрание
Собранието на Комората е највисок орган и него го сочинуваат сите членови. Членовите на Комората МАСИТ за заедничките работи одлучуваат на Собрание на Комората МАСИТ кое седница одржува еднаш годишно во месец Март.
Горан Попоски
Претседател на Собрание на МАСИТ
Управен одбор
Управниот Одбор на Комората е нејзин орган на управување кој за својата работа му одговара на Собранието на Комората МАСИТ. Оперативното управување, работење и донесување на одлуки во име на МАСИТ, освен оние кои се останати во надлежност на Собранието, како делегирано право ги врши Управниот Одбор избран од Собранието.
Членови:
Анета Антова Пешева
Ултра, Претседател на УО
Илија Господинов
Ендава, Заменик Претседател на УО
Благој Христов
Македонски Телеком
Драган Чепујноски
А1 Македонија
Зоран Лазаревски
АССЕКО СЕЕ
Теди Цоневски
Неотел
Роберт Павлов
Мусала софт
Ненад Чубриновски
Инплеер
Владимир Робевски
iSource
Надзорен одбор
Надзорниот Одбор врши надзор врз законитоста, материјално–финансиското работење и правилноста на работата на Комората и за својата работа го известува Собранието на Комората.
Членови:
Дејан Гавазов
Брансис, Претседател на Надзорен одбор
Горан Митев
Едусофт
Фросина Денкова Зафировска
ИтЛабс
Суд на честа
Судот на честа се грижи за прашањата поврзани со добрите деловни обичаи и морал, како и за неизвршување на обврските и повредите на актите на Комората.
Членови:
Викторија Дранговска
Коде ИТ Солутион - Претседател на Судот на честа
Тошо Трајанов
Адева ИТ
Димитар Јаневски
Инбокс
Извршна канцеларија
Анита Никова
Извршен директор
Дипломирана на Универзитетот Шефилд во Солун, Грција и магистер во областа Компјутерски науки во делот на иновации, претприемништво и технологии. Својата кариера во МАСИТ ја започнува во 2005-та година, а од март 2012-та година  е назначена на функцијата  Извршен директор на МАСИТ.
Билјана Прличкова
Оперативен директор
Дипломиран економист на департманот по Е - бизнис и магистер по Е-бизнис менаџмент на Економски факултет  при Универитетот - „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вработена во МАСИТ од 2007-ма година, а од  март 2017-та година ја извршува функцијата Оперативен директор на МАСИТ.
Петар Лазовски
Правник
Дипломиран правник на правниот факултет на Универзитетот „ФОН” во Скопје. Со завршена Диплома за управување со Човечки Ресурси на „North Metropolitan TAFE, Перт – Австралија. Ја извршува функцијата Правник во МАСИТ од март 2020 -та година.
Елена Петрушевска
Проект Менаџер
Дипломиран економист на департманот по Е – бизнис na Eкономски факултет при Универитетот - „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вработена во МАСИТ од 2011 година, а од март 2017 та година, ја извршува функцијата Проект менаџер.
Христијан Томовски
Извршен Асистент
Економист дипломиран на Универзитетот – „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје на департманот по Надворешна трговија во Скопје. Вработен во МАСИТ од 2019 година.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит