МАСИТ на ЕКСПО 2020 Дубаи

Презентација на ИКТ секторот на Северна Македонија

Види повеќе

МАСИТ 3-месечен информатор

октомври, ноември, декември 2021

Види повеќе

ИННОФЕИТ и МАСИТ

во соработка за зближување на академската заедница со приватниот сектор

Види повеќе

Студиска посета во Швајцарија

БЕЗ ПРИДОНЕС НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР НЕМА УСПЕШЕН МОДЕЛ НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Види повеќе

Прокредит банка и МАСИТ во партнерство за заедничка поддршка на ИКТ секторот

Види повеќе

ПРВ НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИКТ ИНДУСТРИЈАТА

Види повеќе

Активности

Проекти

Патрон членови
Клучни соработници и партнери
Препорачани линкови

Новости

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит