1.02.2022

ЕЦДЛ Македонија

ЕЦДЛ ДООЕЛ – ЕЦДЛ Македонија од 2014 година е единстевен носител на лиценцата за ECDL/ICDL во Република Северна Македонија. Основна цел на ЕЦДЛ Македонија е отварање на тест центри или користење на веќе постоечки компјутерски центри и нивно лиценцирање. Со лиценцирањето на тест центар како овластен ЕЦДЛ тест центар, центарот има задача да врши обука и тестирање на кандидати кои сакаат да се стекнат со меѓународен сертификат за познавање на копјутерски вештини.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит