13.07.2021

ЕOS ITech

EOS ITech, како подружница на Еос Матрикс ДООЕЛ, e Финтек компанија која работи во полето на создавање взаемно корисни решенија што обезбедуваат парични текови, на начин прилагоден да одговара на клиентите.

ЕОЅ Матрих нуди повеќе видови на систематизирани паметни финансиски решенија за откуп на долгови и домашна и меѓународна наплата на побарувања. Функционираат глобално во полето на управување со долгови.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит