27.01.2020

ХОЈО ТЕК

ХОЈО ТЕК работи на комплетно софтверско решение во сферата на IoT вклучувајќи веб апликации, мобилни апликации и апликации за мапетни уреди и служи како централен хаб за иститр. Нашите експертизи вклучуваат:

– Софтверско решение за паметен дом кое вклучува firmweare за standalone уреди и мобилна апликазија со која истите може да менаџираат, центален хаб преку кој се контролираат сите уреди во рамките на паметниот дом бо кој воедно има и механизам за машинско учење и носење за автоматски одлуки за определени кориснички сценарија.

– Fleet Management решение за транспорт и логистика наменет за компании кои поседуваат голем број на моторни возила

– Индустриско IoT решение

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит