13.07.2021

Интелигента

Друштво за наука и инженерство ИНТЕЛИГЕНТА Доо Скопје е брзорастечка ИТ компанија за развој на софтвер и инженерството на податоци. ИНТЕЛИГЕНТА тежнее даа биде технолошки партнер на своите клиенти преку преземање на комплетниот технолошки развој на нивните ИТ системи, со имплементација на иновативни софтверски производи или со зајакнување на нивните тимови со талентирани и добро обучени специјалисти

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит