1.03.2021

Клик Консалтинг

Клик Консалтинг е менаџмент консалтинг компанија регистрирана во 2015 година.

Досега има помогнато на 430+ компании да го развијат својот бизнис преку: пристап до финансии (грантови, субвенции, поволни кредити), стратешко планирање, отворање на нови пазари, физибилити студии за диверзификација, менторирање, обуки.

Клик Консалтинг тесно соработува со голем број меѓународни организации, донатори, институции, компании и професионалци кои покриваат различни сектори и индустрии.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит