26.11.2019

ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ

ЛАНКом Компјутери има долгогодишно искуство и знаење за комплетирање на секоја фаза од проекти од информатичката технологија без разлика на големината и нивната сложеност, почнувајќи од дизајнирање, проектирање, набавка на потребен хардвер, оперативен и апликативен софтвер, инсталација, имплементација, системска интеграција, па се до техничка подршка и сервисирање на опремата.
Во соработка со домашните и странските партнери и консултанти, ЛАНКом Компјутери нуди решенија од типот ” клуч на рака” на коминтенти од различен профил на целата територија на Република Македонија. Со својот високо образован и стручен тим ЛАНКом Компјутери го освои македонскиот пазар и стана еден од неговите лидери истакнувајќи се со својот чесен, стручен, професионален и флексибилен приод кон неговите коминтенти и решавањето на нивните проблеми, барања и потреби.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит