27.12.2019

Нетинг

Нетинг училиште е специјализирано училиште со квалитетни курсеви за предавање и учење во Македонија кое е лиценцирано и сертифицирано за меѓународни дипломи.

Од 2008 година, првите две години им служевме на клиентите како огранок на Поинт-школата во Гостивар и од август 2010 година работиме како единствено училиште по име НЕТИНГ УЧИЛИШТЕ. Училиштето се наоѓа во центарот на Тетово, по ЕВН, во просториите на поранешната Дирекција на „Интерпромет“. Theивотната средина е многу погодна за активност што ја врши со регулирани простори кои ги исполнуваат условите за одржување курсеви и обука.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит