27.12.2019

РЕАКТИВ

Основана во 2006 година, РЕАКТИВ е компанија за консултантски услуги и развој на софтвер што постојано се шири во портфолиото на услуги и на меѓународните пазари. Седиштето на компанијата се наоѓа во Скопје, Македонија и од 2014 година го проширивме нашето присуство со канцеларии во Белград, Србија.

REAKTIV е примарно насоченa кон специјализиран сегмент од пазарот кој се фокусира на деловното опкружување, регистрација на фирми, лиценцирање, давање услуги и реформи поврзани со инвестициона клима. Компанијата има долгогодишно искуство во вакви сеопфатни реформи, покривајќи ги сите нивоа од процесот, вклучувајќи  градење и мапирање на визија, развој на стратегии и развојно планирање, дизајн, имплементација и испорака на технолошка инфраструктура, како и градење, одржување и поддршка на системи.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит