27.12.2019

Симт

Симт ( Софтвер,инженеринг,маркетинг и трговија ) е фирма која е основана на 24.07.1994 година и е проектно ориентирана.
Симт е фирма која веќе 23 години има искуство во областа на информацискиот инженеринг,консалтинг,изведба и имплементација на решенија. На секое поле располагаме со високо квалификуван кадар кој работи на планирање, дизајнирање, имплементација, мониторинг и изведување на проекти.Покрај тоа што фирмата располага со 20 редовно вработени, за потребите на разни проекти дополнително ангажира и еминентни експерти од земјата и странство.
По завршениот проект и имплементираното решение Симт практикува редовно одржување што го извршуваат вработените од нашата фирма. Тоа опфаќа и интервенции на опремата/софтвер на лице место или во просториите на нашата компанија во гарантен и вонгарантен период, во зависност од реалните потреби на корисникот. Земајќи ги во предвид барањата на корисниците и следејќи ги современите тенденции нашата компанија има воведено систем за 12-часовно одржување .

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит