27.12.2019

Ултра

ULTRA компјутери е столб на македонската ИКТ индустрија. Со повеќе од 20 години искуство на пазарот, ULTRA Computing е една од водечките компании чие портфолио опфаќа системска интеграција, дизајн, развој и имплементација на комплексни информациски системи, како и обезбедување на услуги од сите нивоа на животниот циклус на ИТ проекти. Повеќето владини институции, како и голем број на јавни и приватни компании во Република Македонија работат на софтверски и хардверски платформи дизајнирани од ULTRA Computing.

Ултра е исто така еден од најголемите партнери на IBM и Oracle во Македонија, како и претставник и / или дилер на други светски водечки компании од областа на ИКТ.

Во 1995 година ULTRA стана пионер на обезбедување на Интернет услуги во Македонија, со формирање на компанијата УНЕТ, прва интернет-провајдер во Македонија.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит