27.12.2019

Ултранет

УНЕТ е првиот македонски провајдер на Интернет основан 1995 година, на 20 април, датум кога официјално се смета за датум на започнување на Интернет-комуникацијата во Република Македонија.
Како прва компанија во Интернет-бизнисот во Македонија, УНЕТ оствари огромен придонес во промовирање на пристапот до Интернет на македонскиот пазар преку организирање семинари, презентации и објавување и дистрибуирање бесплатен весник. Улогата на УНЕТ во експанзијата во користењето на Интернет пристапот на национално ниво е исто така многу висока и важна обезбедува пристап во неколку градови во Македонија за време на работниот период.
Како прв и единствен провајдер во земјата во периодот на воспоставување, УНЕТ го оцени и зголеми во една од најголемите Интернет-компании во Македонија. Со брзи и постојани промени во технологијата и во организација на сопствено работење, како и со појавување на пазарната конкуренција на ваков вид услуги, УНЕТ ги воспостави стандардите за квалитет на Интернет-услугите во Република Македонија.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит