16.07.2021

УНИЈА Смарт Акаунтинг

Напреден систем на новата генерација сметководство. На клиентите им обезбедува практичен увид во комплексните односи во областа на работењето и помага во подобра информираност при донесување на правилни одлуки. Unija Smart Accounting поврзува три самостојни, но меѓусебно функционално и оперативно блиску поврзани компании:
– UNIJA Accounting
– Unija IT
– Unija Consulting

Унија е интернационална сметководствена компанија, препознатлива по услуги со висок квалитет,како и со висок степен на задоволство и доверба како од клиентите така и од професионалната јавност. Нуди услуги во областа на сметководство, пресметка на плати и советување на компании од сите големини и форми на 14 пазари од Централна и Источна Европа, каде висок степен на квалитет се овозможува од страна на тим од високо професионални и искусни експерти.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит