18.11.2020

Г-дин Зоран Лазаревски, Член на Управниот одбор на МАСИТ од компанијата АССЕКО СЕЕ, е избран за член на Одборот на директори на Светската Алијанса за Информатички технологии и услуги – WITSA

На состанокот на Генералното собрание на 17 ноември 2020 година, Светската алијанса за информатички технологии и услуги (WITSA) избра свои лидери за членови на Одборот на Директори за мандатот 2020-22, вклучувајќи 23 директори од четири континенти, меѓу кои и претставникот на Управниот одбор на МАСИТ, Г-дин Зоран Лазаревски од компанијата АССЕКО СЕЕ. Воедно, за време на Генералното Собрание, за Претседател на WITSA во мандатот 2020-2022 беше избран Г-дин Yannis Sirros од Hellenic Information Technology and Communications Enterprises (SEPE) од Грција. Целосната информација за новото избрано раководство на WITSA за мандатот 2020-2022 можете да ја погледнете на следниот линк https://witsa.org/witsa-elects-new-leadership-for-the-2020-22-term-selects-mr-yannis-sirros-as-its-first-chairman-from-europe/

МАСИТ е член на WITSA од 2005 година и втор пат е дел од Одборот на директори на WITSA. Со влегувањето на МАСИТ во Одборот на директори на WITSA, МАСИТ станува активен чинител во креирањето на политиките за развој на ИКТ на светско ниво, што е од посебно значење особено во овој период во кој глобалната пандемија Ковид-19 ја постави ИКТ индустријата и потребата од дигитализацијата на сите аспекти на живеење во главен фокус на светско ниво. Преку активно учество во Одборот на директори МАСИТ ќе има можност да ги престави своите видувања и ставови и заеднички во соработка со останатите членови светски лидери да ја спроведува визијата на WITSA за градење на нов дигитален свет.

Г-дин Зоран Лазаревски, како член на Одборот на директори на WITSA во мандатот 2020-2022 ќе биде посветен на темите поврзани со дигитална транзиција како светски процес, справување со предизвиците поврзани со работната сила и образование во ИТ секторот, приватност на податоци, како и зголемување на соработката во рамки на WITSA.

“Пред се би сакал да се заблагодарам на УО на МАСИТ, Председателката Анета Пешева и Извршната канцеларија на МАСИТ, за номнацијата и поддршката која ја имав во текот на целиот процес. Можноста  активно да се учествува во креирањето на политиките во ИКТ секторот на глобално ниво, представува исклучително голема обврска и одговорност за МАСИТ и за мене како представник на МАСИТ. Секако дека ова представува можност за афирмирање на МАСИТ во рамките на регионот и пошироко и во таа смисла интензивирање на меѓународната соработка на МАСИТ со други сродни комори од ИКТ” истакна Г-Дин Лазаревски,

Целосната листа на членови на Одборот на Директори на WITSA можете да ја погледнете во продолжение:

WITSA Board of Directors (2020-2022)

  Name & Title Association & Country
1 Mr. Yannis Sirros Federation of Hellenic Information Technology and Communications Enterprises (SEPE) Greece
2 Mr. Sean Seah The National ICT Association of Malaysia (PIKOM) Malaysia
3 Mr. Francis Fong Hong Kong Information Technology Federation (HKITF) Hong Kong
4 Mr. Brian Shen Information Service Industry Association of Taiwan (CISA) Taiwan
5 Mr. John Kyle Business Technology Division of the Bermuda Chamber of Commerce Bermuda
6 Dr. Boris Komrakov Belarus Association of Software Development Companies (InfoPark) Belarus
7 Mr. Robert Franz Janssen Association of ICT Companies in Brazil (ASSESPRO) Brazil
8. Dr. Vasile Baltac Association for Information Technology and Communications of Romania (ATIC) Romania
9. Mr. Antonio Cimorra The Association of Electronics, IT, Communications and Digital Contents (AMETIC) Spain
10. Mr. Zoran Lazarevski ICT Chamber of Commerce of the Republic of North Macedonia(MASIT) North Macedonia
12 Mr. Toshio Iwamoto Japan Information Technology Services Industry Association (JISA) Japan
13 Mr. Julian David techUK United Kingdom
14 Mr. Hemant Kumar Chaursaia CAN Federation Nepal
15 Ms. Choi Min Hee Federation of Korean Information Industries (FKII) Republic of Korea
16 Mr. Md. Shahid-Ul-Munir Bangladesh Computer Samity (BCS) Bangladesh
17 Mr. Alexandr Yesayan Union of Advanced Technology Enterprises of Armenia (UATE) Armenia
18 Mr. Alberto Patron Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI) Argentina
19 Mr. Matthias Ifesieh Information Technology Industry Association of Nigeria (ITAN) Nigeria
20 Eng. Tarek Abd-elmonem Taha Egyptian Information Telecommunications, Electronics and Software Alliance (EITESAL) Egypt
21 Mr. Santiago Gutierrez CANIETI Mexico
22 Ms. Angela Mondou TECHNATION Canada
23 Mr. Alexander Mora-Delgado Costa Rican Chamber of Information and Communication Technologies (CAMTIC)

За МАСИТ

Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ ја претставува Македонската ИКТ индустрија и ги промовира и застапува бизнис интересите на ИКТ компаниите со цел унапредување и развој на ИКТ индустријата и бизнис опкружувањето.

Комората ги претставува компаниите кои работат со широк спектар на ИКТ производи и услуги во Македонија и од своето основање во 2000 година, како непрофитна и волонтерска институција, на своите компании членки им овозможува пристап до информации, едукација, правни совети, соработка, вмрежување и промоција на домашно, регионално и меѓународно ниво, се со цел унапредување и развој на ИКТ индустријата.

МАСИТ соработува регионално и интернационално со други организации и асоцијации. Региoнално МАСИТ соработува со сите ИКТ Асоцијации од регионот на ЈИЕ (Југо-Источна Европа), и е член на Balkan and Black Sea Cluster Network. Интернационално МАСИТ e членка на World Information Technology and Services Alliance – WITSA (www.witsa.org) од мај 2005. МАСИТ има одлична соработка со донорските организации присутни во државата.

За повеќе информации за МАСИТ посетете ја www.masit.org.mk.

За WITSA

Светската алијанса за информатичка технологија и услуги (WITSA) е водечки признат меѓународен глас на глобалната ИКТ-индустрија, чии членови од над 80 земји и економии претставуваат повеќе од 90 проценти од светскиот пазар на ИКТ. WITSA е посветена на застапување на политики кои го унапредуваат растот и развојот на индустријата; олеснување на меѓународната трговија и инвестиции во ИКТ производи и услуги; зајакнување на националните здруженија на индустрија на WITSA; и обезбедување на членовите со широка мрежа на професионални контакти.

WITSA е домаќин на Светскиот конгрес за информатичка технологија (WCIT), премиерната глобална индустриски спонзорирана ИКТ конференција.

Членовите на WITSA се лидери на глобално меѓусебно поврзан пазар. Бидејќи предизвиците со кои се соочува ИКТ индустријата се неспорно глобални по природа, членовите на WITSA работат заедно за да постигнат заедничка визија за важни прашања од заеднички интерес. WITSA им овозможува на своите членови – почнувајќи од Монголија и Аргентина до Кенија и САД – да ги идентификуваат заедничките прашања и приоритети, да разменуваат вредни информации и да презентираат единствен став за индустриски прашања.

За повеќе информации во врска со WITSA, посетете ја www.witsa.org.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит