18.01.2022

Известување за барање на понуди

Проект на УСАИД за е-управа во Босна и Херцеговина

Проектот на УСАИД за е-управа и помага на БиХ да ја усогласи својата законодавна и регулаторна рамка за е-владеење со директивите на ЕУ и меѓународните најдобри практики, за да развие нови софтверски решенија за насочени процеси предводени од владата и за подобрување на хоризонталната и вертикалната интероперабилност меѓу различните нивоа на власт во БиХ (т.е. државата БиХ, Република Српска и Федерацијата БиХ)

Развој на e-Centralized Public Procurement information system and upgrade of the e-Procurement Portal е една од последните тековни активности на проектот за кое е отворено барањето за понуди.

Во прилог е достапно целосното известување за барање на понуди, критериумите кои треба да се исполнети за достава на понуда, начинот на аплицирање и почетната постапка.
Повикот е отворен од 18.01.2022 (вторник) заклучно со 01.02.2022 (вторник) до 17:00 часот.Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит