29.11.2021

Известување за барање на понуди

Проект на УСАИД за е-управа во Босна и Херцеговина

Проектот на УСАИД за е-управа и помага на БиХ да ја усогласи својата законодавна и регулаторна рамка за е-владеење со директивите на ЕУ и меѓународните најдобри практики, за да развие нови софтверски решенија за насочени процеси предводени од владата и за подобрување на хоризонталната и вертикалната интероперабилност меѓу различните нивоа на власт во БиХ (т.е. државата БиХ, Република Српска и Федерацијата БиХ)
Развој на Инспекциски систем за управување со информации и надградба на Системот за управување со гранични информации за Федералната управа за инспекциски работи (FAIA) на Федерацијата Босна и Херцеговина е една од тековните активности на проектот.
Во прилог е достапно известувањето за барање на понуди, критериумите кои треба да се исполнети за достава на понуда, начинот на аплицирање и почетната постапка.
Повикот е биде отворен од 29.11.2021 (понеделник) до 03.12.2021 (петок).

Download file

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит