17.01.2020

Настан на тема: Поттикнување и задржување на вработените

Ви пренесуваме дел од атносферата од настанот со тема: “Потикнување и задржување на вработените”  кој МАСИТ во соработка со PwC Macedonia го организираше во просторот на МладиХАБ.
На настанот беа опфатени и детално објаснети следните точки:
•             Планови за долгорочно поттикнување на вработените (ПДПВ) – вообичаени типови и најдобри пракси за воведување на ПДПВ во меѓународни рамки.
•             Локални регулаторни аспекти – како да се имплементираат опишаните вообичаени типови на ПДПВ согласно применливите регулативи во Северна Македонија.
•             Релевантни даночни аспекти што треба да се имаат предвид при воведување на ПДПВ во Северна Македонија.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит