Ставови и препораки на МАСИТ за јавни набавки на ИКТ (2010)

МАСИТ очекува со овој документ да ги приближи своите идеи до пошироката јавност и до соодветните институции кои имаат надлежности во областа на планирањето и спроведувањето на јавните набавки, и да ја подобри својата способност да биде препознаен партнер на Владата за дијалог и активно вклучување во клучните дискусии за спроведување на процедурите за јавните набавки како и за регулаторната политика во оваа област.

Ставови и препораки на МАСИТ за јавни набавки на ИКТ

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит