Unique value proposition for the Macedonian software and IT services industry (2012)

Позицискиот документ “Unique value proposition for the Macedonian software and IT services industry” е подготвен во 2012 година како активност во рамки на Стратегијата за промоција на извоз на софтвер и ИТ услуги и подготовката на истиот е поддржанa од УАСИД ИДЕАС. Документот е подготвен во насока на истражување и подобрување на можностите и конкурентските предности на македонските ИТ компании и зголемување на нивното учество на меѓународен пазар. Целта на овој документ е да ги утврди конкурентрските предности на македонската индустрија на софтвер и ИТ услуги со цел истите да бидат користени во маркетинг активности.

Unique value proposition for the Macedonian software and IT services industry

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит