10.12.2021

Известување за барање на понуди – продолжување на рокот

Проект на УСАИД за е-управа во Босна и Херцеговина

Проектот на УСАИД за е-управа и помага на БиХ да ја усогласи својата законодавна и регулаторна рамка за е-владеење со директивите на ЕУ и меѓународните најдобри практики, за да развие нови софтверски решенија за насочени процеси предводени од владата и за подобрување на хоризонталната и вертикалната интероперабилност меѓу различните нивоа на власт во БиХ (т.е. државата БиХ, Република Српска и Федерацијата БиХ)

Развој на е-Систем за издавање дозволи за градба за пилот општини е една од тековните активности на проектот.
Во прилог е достапно известувањето за барање на понуди, критериумите кои треба да се исполнети за достава на понуда, начинот на аплицирање и почетната постапка.
Повикот е продолжен и ќе биде отворен до 30.12.2021 (четврток), до 17:00 часот.

Download file

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит