12.02.2024

ПОВИК за поддршка на пет ММСПа и стартапи за имплементација на заштита на право од индустриска сопственост

Имплементатор на проектот: Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ

Финансиран од: Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ

Иновациите и примените на напредни и иновативни технологии, знаења и вештини и технолошки процеси секогаш се клучот за успех во секоја компанија и претставуваат извор на силен и одржлив раст. Следењето на трендовите на технолошки развој во ИКТ индустријата нераздвојно значат можност и потреба за развивање на нови технолошки, научни и општи ИКТ доктринарни знаења, решенија и генерирање продукти. Оттука, многу често свесно и со намера, а понекогаш и нужно како дел од процесот на интелектуален ангажман се изнедруваат посебни интелектуални творби кои имаат свој идентитет.

Заштита на правата на индустриска сопственост е инструмент кој има голема улога во секоја индустрија, а заради претходно кажаното во ИКТ индустријата особено. Следствено, овие творби и/или продукти се квалификувани за заштита, локално и/или меѓународно. Парадоксално, но наспроти иновативиот, умствениот и работниот капацитет од другата страна постои делумно непознавање и несигурнст во потребата и опциите за заштита на моралните и материјалните интелектуални права. Ова се однесува и во делот на превенирање на недопуштено однесување на трети лица кон нечија интелектуална сопственост и во однос на генерирањето на активни и пасивни приходи од интелектуалната сопственост. Македонските компании не се доволно свесни за практичната примена за заштита на правата на индустриска сопственост, но се свесни дека е од клучно значење за подигање на конкурентноста за раст и развој на своите компании.

ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК,
Овој јавен повик се однесува за избор на 5 (пет) микро, мали и средни претпријатија (ММСПа) и стартапи кои ќе ја добијат соодветна прaвна помош, насочување и поддршка за имплементација на заштита на одредено право од индустриска сопственост преку покривање на 80% од трошоците од страна на проектот поддржан од Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, но не повеќе од 25.000 денари по компанија, а останатиот дел од 20% треба да бидат финансиски контрибуирани од страна на компанијата.
Повикот се однесува на микро, мали и средни претпријатија и стартапи кои работат во доменот на ИКТ индустријата.

ШТО ДОБИВААТ КОМПАНИИТЕ?

 • Поддршка од страна на експерт во областа за заштита од правата на индустриска сопственост
 • Запознавање со видовите на права, потребата и можноста за нивна заштита
 • Појаснување на материјалните придобивки од заштитата односно комерцијалното ефектуирање и можност за пасивен приход 
 • Oтварање на прашања кои се поврзани со интелктуалната и индустриската сопственост во комбинација со авторски права како резултат на најновите трендови во ИТ, особено вештачката интелегенција и роботиката.

ШТО МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА ЗАШТИТА?

 • Патент
 • Трговска марка
 • Трговско име
 • Име на домен
 • Авторско право

Изборот на претпријатијата ќе се врши врз основа на долунаведените критеруми:

 • Правниот субјект да е од ИКТ индустријата 
 • Компанијата да спаѓа во рамките на микро, мали и средни претпријатија и стартапи
 • Компанијата да е со седиште во Република Северна Македонија

ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ
На повикот право на учество имаат сите микро, мали и средни претпријатија (ММСП) и стартапи од ИКТ индстријата во Република Северна Македонија кои немаат имплементирано и заштитено било какво право од индустриска сопственост.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
Пријавувањето за учество во повикот ќе се врши по принципот „прв дојден-прв услужен“ или до искористување на предвидената поддршка и пополнување на местата со доставување на пополнета пријава на следниот ЛИНК.

Крајниот рок за доставување на пријавите е 15.02.2024 година до 14:00 часот.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Дополнителните информации во врска со повикот може да се добијат на тел. +389 75 240 988 или на contact@masit.org.mk , секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот.

 • По завршување на рокот за изразување на интерес, компаниите кои изразиле интерес по принципот „прв дојден-прв услужен“ ќе бидат контактирани со цел комплетирање на потребната документација.
 • Преку овој проект, сакаме да овозможиме одблизу ИКТ компаниите да се запознаат со суштинското значење и придобивките од спроведување на заштита на индустриската сопственост, со намера да позитивно да влијаеме во донесувањето разумни одлуки преку континуирано работење на подигање на свеста и помош во деловно работење на самите компании, со крајна цел воспоставување на нова услуга во Комората кон компаниите членки на МАСИТ за постојана правна помош за заштита на интелектуалната и индустриската сопственост.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит