26.11.2019

Повик за учество во програмата за општокорисна работа и обуки за дигитални вештини МЛАДИ ХАБ

МАСИТ и Националниот младински совет на Македонија ве покануваат да учествувате во првиот циклус на Програмата за општокорисна работа и обуки за дигитални вештини во рамки на проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“.

Во рамки на овој циклус, младите на возраст од 15 до 29 години ќе имаат можност да следат обуки за дигитални вештини кои ќе бидат спроведувани од страна на сертифицирани провајдери, а по успешно завршување на обуките ќе добијат сертификат. За да добијат пристап до обуките, младите ќе треба да извршат општокорисни активности во различни иницијативи/организации/институции во кои ќе ги распредели проектот. Oпштокорисната работа и обуките во првиот циклус ќе бидат спроведувани на територија на Град Скопје.

За обуките:

Во првиот циклус ќе се нудат 3 категории обуки и тоа: Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини – во времетраење од два до четири часа, обуки за дигитални вештини-во времетраење од 8 сесии по 2 часа и напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 3 месеци (50 часа). Сите кандидати кои ќе сакаат да ги следат обуките ќе треба да реализираат општокорисна работа во времетраење соодветно на должината на обуката. Некои од обуките ќе се спроведуваат паралелно со реализацијата на општокорисната работа. Обуките ќе се спроведуваат во текот на ноември и декември 2019 и јануари и февруари 2020 и ќе бидат на следните теми:

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (2-4 часа):

 • Рекламирање на Facebook и Instagram
 • Изработка на бизнис план
 • Вовед во HTML & CSS
 • Креирање на веб страна во WordPress – вовед
 • Организација на настани
 • Комуникациски вештини и јавно говорење
 • Односи со јавеност преку дигитални алатки
 • Пишување на CV и подготовка за интервју
 • Претприемништво и основни бизнис вештини
 • Продажба и продажни вештини
 • Вовед во Business intelligence

Обуки за дигитални вештини (16 часа поделени во 8 сесии по два часа):

 • Дигитален маркетинг
 • Adobe Photoshop
 • Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Систем администратор
 • Првични основи на програмирање

Напредна обука за ИТ вештини (50 работни часа):

 • Front-end веб-развој

Брзите обуки за дигитални и бизнис вештини и обуките за дигитални вештини ќе бидат спроведувани од Бреинстер, а напредната обука за ИТ вештини ќе бидe спроведуванa од СЕМОС Едукација. Избраните кандидати кои успешно ќе ја реализираат општокорисната работа ќе добијат ваучер со кој ќе можат да учествуваат на обуките, а за успешно следење на обуките ќе добијат  сертификат. Притоа:

 • Сите кандидати на возраст од 15 до 29 години ќе можат да се пријават за најмногу 3 брзи обуки. Доколку се пријават за повеќе од една брза обука, времетраењето на општокорисната работа пропорционално расте.
 • Сите кандидати на возраст од 15 до 29 години ќе можат да се пријават само за една обука за дигитални и бизнис вештини.
 • Кандидатите што ќе се пријават за обуката за Front-end веб-развој (напредната обука за ИТ вештини) треба да бидат на возраст од 25 до 29 години и треба да имаат основни познавања на веб развој. Предзнаењата на кандидатите што ќе се пријаваат за оваа обука, ќе бидат тестирани.

За општокорисната работа

Општокорисната работа ќе се спроведува во следните области:

 • Организација на настани
 • Грижа за бездомни животни
 • Грижа за животната средина
 • Грижа за социјално-ранливи групи
 • Уредување на фотографии и/или видеа за непрофитни организации
 • Одржување на социјални медиуми (Facebook, twitter, Instagram и слично) за непрофитни организации
 • Креирање и одржување веб-страници за непрофитни организации
 • Поддршка на активностите на проектот „МладиХАБ-Дигитална младина“, како и настаните кои се организираат во просториите на проектот.

Кандидатите ќе имаат можност да изберат една или повеќе области во кои би сакале да се вклучат. Сите кандидати кои ќе уредно ќе ја пополнат пријавата до пополнување на соодветниот број на места за секоја обука ќе бидат распределени во различни иницијативи, институции и организации каде ќе треба да ја реализираат општокорисната работа. Општокорисните активности ќе се спроведуваат според насоките и инструкциите на ментор овластен од страна на иницијативата/институцијата/организацијата. На учесниците кои успешно ја реализирале општокорисната работа ќе им биде издаден ваучер за посетување на обуките. Со овој ваучер младите ќе добијат пристап до соодветната обука.

Начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати на возраст од 15 до 29 години треба да ја пополнат пријавата на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3YhxA68OMhYa0DC1M1bxYVn4kOzwz7_jhlDh_by6BXgXF7Q/viewform  Учеството во првиот циклус од програмата за општокорисна работа и обуки за дигитални вештини ќе биде овозможено врз база на принципот: „прв дојден-прв услужен“. Доколку за определена обука се пријавени повеќе кандидати отколку што има слободни места, кандидатите што се пријавени подоцна ќе бидат распределени на друга обука од истата категорија. Распределбата ќе биде извршена во согласност со потребите и желбите на кандидатот, како и со слободните места за следење на обуките.

Повикот е достапен на следниот линк.

Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, може да се обратите на mladihub@gmail.com

За сите нови информации следете не на ФБ страната на следниот линк: https://www.facebook.com/MladiHub-100807091278241/

Download file

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит