2.01.2020

Препораките на МАСИТ за поуспешна 2020 година

Објавено од Нова Македонија 


Ослободување на ИКТ-индустријата од даноци

Анета Антова Пешева
„МАСИТ предлага модел што ќе ги намали трошоците по основа на придонеси со конкретно предлог-решение: да се лимитира или да се постави горен праг за пресметување на придонесите“

Посебен даночен третман за ИКТ-секторот за да ги вратиме младите инженери дома, е мерка што ја предлага претседателката на управниот одбор на МАСИТ, Анета Антова Пешева, како еден од исчекорите што би требало да се случат во наредната година, а како пример за успешна реализација на таквата мерка ја посочува Романија.
– МАСИТ предлага целосно ослободување од даноци за компаниите од ИКТ-индустријата. Со ваквото даночно ослободување очекуваме компаниите, плаќањата и трошоците по основа на плати, да ги пренаменат за дополнително зголемување на платите на вработените и дополнителни бенефиции кон нив и на тој начин да се влијае на задржување на младите кадри дома и на привлекување на оние што заминале да се вратат во државата – појаснува Антова Пешева.

Претставниците на МАСИТ укажуваат дека е потребна и промена на моделот на пресметување на придонесите за вработените во ИКТ-секторот.
– Како резултат на фактот што вработените во ИКТ-индустријата имаат поголеми просечни плати од просекот на исплатени плати во државата, трошокот на фирмите за плаќање придонеси за вработените во ИКТ-секторот е неспоредливо поголем во однос на другите сектори. По примерот на Бугарија, МАСИТ предлага модел што ќе ги намали трошоците по основа на придонеси со конкретно предлог-решение: да се лимитира или да се постави горен праг за пресметување на придонесите, кој би значел пресметка на придонесите за вработените во ИКТ-индустријата за максимален износ на плата што е утврден како просечната исплатена плата во индустријата зголемена за 50 проценти – дополнува Антова Пешева. Според неа, на овој начин ќе се намалат фискалните обврски што на фирмите ќе им остави простор за користење на слободните средства или во правец на зголемување на платите на вработените или во насока на отворање нови работни места.

Третиот предлог на МАСИТ е признавање на трошоците поврзани со вработените како признаени расходи. Според нив, инвестициите и трошоците направени во функција на подобрување на стручните способности и психофизичката состојба на вработените не се признаени и влегуваат во основата за пресметка на данокот од добивка. Таа, меѓу другото, истакнува дека компаниите од ИКТ сметаат дека е потребно да инвестираат во образовните установи во државата со што на директен начин ќе го поддржат образовниот процес, кој треба да продуцира стручни кадри. Предлогот на МАСИТ е и ослободување од даноци при донации во образовни институции.

 

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит