Ideal-ist

Ideal-ist е меѓународна ИКТ Национална мрежа за контактни точки (NCP), што поддржува истражување и иновации во рамките на рамковните програми на ЕУ. Мрежата вклучува повеќе од 65 партнери од земји-членки на ЕУ, земји кандидати, земји партнери од Источна Европа (ЕЕПЦ), земји од Медитерански партнери (МПЦ) и други земји низ целиот свет.

Ideal-ist нуди:

 • Долгогодишно искуство во рамковните програми на ЕУ (Ideal-ist е основано во 1996 година)
 • Експертиза за пишување предлози и управување со проекти: Мрежа од над 65 Национални точки за контакт (NCP) во предлагачите за поддршка на темата ИКТ.
 • Меѓународен тим за квалитет за поддршка на предлагачите, на пр. за подобро фокусирање на предлозите
 • Идеални информации за услуги: Билтен, информации за програмата за работа
 • Брокерски настани со претходно закажани состаноци
 • Целосни предлог-проверки на настани со искусни оценувачи
 • Проверка пред предлог: Нова алатка за проверка на контурите на предлозите
 • Toolbox – Алатка за поддршка на предлагачите во текот на целиот процес на аплицирање од проектна идеја до завршување на проектот и идно планирање
 • TopicTree. Алатка која ви помага да ги идентификувате историските и идните врски за да повикувате теми и ви нуди позадина на информации обезбедени од портал за Ideal-ist и учесници во ЕК.

Ideal-ist услуги:

Ideal-ist ги поддржува малите и средни претпријатија (МСП), големите претпријатија, академијата, истражувачките организации, непрофитните организации, јавните администрации и консултантите во

 • Толкување на програмата за работа со ИКТ на Хоризонт 2020
 • Доставување идеи за проекти во согласност со темите на Хоризонт 2020
 • Градење партнерства

Повеќе информации може да се најдат на официјалната веб-страница на проектот http://www.ideal-ist.eu/

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит