WINS ICT – Western Balkan Countries Inco-Net Support in the field of ICT

WINS-ICT „Western Balkan Countries Inco-Net Support in the field of ICT “ е проект финансиран од 7-та Рамковна програма на Европската Комисија за истражување и технолошки развој под темата ИКТ на Програмата за соработка, спроведуван во периодот 01.01.2009 – 31.12.2010.

Како акција за поддршка, WINS-ICT има намера да ја зајакне соработката на науката и технологијата помеѓу ЕУ и земјите од Западен Балкан преку продлабочување на би-регионалните стратешки односи во областа на ИКТ и промовирање на учеството на ИКТ истражувачите од земјите од Западен Балкан во ФП 7 програмата.

Специфичните цели на проектот WINS-ICT се:

 1. Обезбедување на сеопфатно разбирање на тековната рамка на политиките за ИКТ истражување и развој на ЕУ за земјите од Западен Балкан, реализирање на еднонасочна информативна точка насочена кон истражувачите и креаторите на политиките во Западен Балкан, како и на земјите-членки на Европската унија.
 2. Оптимизирање на рамката на политиката и соработката во истражувањето преку обраќање до релевантните засегнати страни, користејќи контакти на внимателно избраните партнери на проектот.
 3. Поддршка за градење одржливи мрежи помеѓу иновативните истражувачи од областа на Западен Балкан и нивните колеги од ЕУ во однос на соработката во 7-та рамковна програма и особено во приоритетот на ИКТ.
 4. Подобрување на капацитетите и можностите на истражувачите од земјите од Западен Балкан успешно да учествуваат и да се натпреваруваат во Рамковната програма под еднакви услови со земјите-членки, овозможувајќи им да го преземат предизвикот да достават свои идеи за проект како координатори.

Партнери во проектот се:

 • ZSI  – Austria
 • TESEO – Belgium
 • GRNET – Greece
 • ZENIT- Germany
 • EFB-UK
 • TUBITAK – Turkey
 • SC IPA SA  – Romania
 • Croatian Chamber of Economy – Croatia
 • Central European Initiative – Italy
 • Ministry of Telecommunications – Serbia
 • CIVET – Albania
 • EXIT- Bosnia&Herzegovina
 • MPIN-Montenegro
 • BOS – Serbia
 • MASIT –  Macedonia

Сите детали за активностите на проектот може да се најдат на http://wins-ict.archiv.zsi.at/  и на https://cordis.europa.eu/project/id/231648 .

 

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит