Истражување за побарувачката на работна сила во ИКТ секторот (2005 и 2009)

Истражувањето за побарувачката на работна сила во ИТ секторот во 2005 година е направено од МАСИТ и Проектот за конкурентност – МЦА финансиран од USAID.  Истражувањето е финансиски поддржано од German technical support program (GTZ PSP). Изработката е врз база на методологијата на WITSA, според која веќе се направени слични истражувања во Шри Ланка и Филипини со поддршка на USAID.  Истражувањето е целосно поддржано од 5-те факултети кои едуцираат ИТ професионалци во Македонија: Електотехничкиот факултет – Скопје, Машинскиот факултет – Скопје, Техничкиот факултет – Битола,  Природно математичкиот факултет – Скопје и Економскиот факултет – Скопје. Сите податоци се собрани од МАСИТ во периодот октомври-декември 2005, додека истражувањето е направено од Економскиот факултет во Скопје.

Истражувањето за побарувачката на работна сила во ИТ секторот (2005)

Истражувањето за побарувачката на работна сила во ИКТ секторот  за 2009 е направено од страна на SMMRI, подржано од Проектот за конкурентност на USAID, направен за Стопанската комора за ИКТ – МАСИТ. Оваа година извештајот нуди споредба со резултатите од направениот извештај за 2005 година.

Истражувањето за побарувачката на работна сила во ИКТ секторот  (2009)

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит