Студија за ефектите врз работните односи предизвикана од пандемијата од КОВИД-19 со предлози за надминување на последиците (Мај, 2020)

Целта на оваа студија е да се изврши анализа на последиците кои ги предизвикуваат на пазарот на трудот и врз работните односи самата пандемија на КОВИД 19 и правните прописи од најразличен вид пропишани како задолжителни или препорачани од страна на државата и Светската здравствена организација поточно од нивната примена. Трудовиот процес и пазарот на трудот функционираат во услови на вонредна состојба, прописи од привремен карактер, делумно суспендирана редовна регулатива и кризни/антикризни мерки.

Студија за ефектите врз работните односи предизвикана од пандемијата од КОВИД-19 со предлози за надминување на последиците.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит