5.03.2020

Прашалник за самоевалуација за дигитална трансформација на компании

Ве информираме дека, МАСИТ во соработка со Министерството за економија, во рамки на проектот Поддршка за дигитална трансформација на компании, креираше прашалник за самоевалуација, кој е наменет за МСПа од други индустрии, кои со одговарањето на овој прашалник ќе добијат анализа за нивото на дигитализација, видот и начинот на користење на дигитални алатки кои би можеле да го подобрат и убрзаат секојдневното работење во нивните компании.

Прашалникот е анононимен и може да го одговорат сите заинтересирани МСПа во државава кои сакаат да го проверат нивниот потенцијал во делот на дигиталната трансформација.

ПОПОЛНЕТЕ ГО ПРАШАЛНИКОТ

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит